Cảnh báo sự cố tại chỗ (đèn báo)

Cảnh báo sự cố tại chỗ (đèn báo)

Thiết bị cảnh báo sự cố tại chỗ giúp người vận hành nhanh chóng tìm ra vị trí sự cố để sửa chữa
     Cảnh báo sự cố - Fault indicator được lắp đặt trên đường dâ