Bù và lọc sóng hài FC thép Việt - Ý

Tên dự án: Hệ thống bù và lọc sóng hài thụ động FC
Chủ đầu tư: Nhà máy thép Việt Ý
Địa điểm: Hải Phòng
Thời gian hoàn thành: 2010Lắp đặt kháng điệnHướng dẫn vận hành hệ thống SVCThảo luận điểm đấu nối hệ thống lọc sóng hài SVC