Lắp trên mặt nước

Hệ thống năng lượng măt trời lắp đặt trên mắt nước là hệ thống năng lượng sạch đang đươc phát triển trong những năm gần đây phú hợp cho những địa phương không có diện tích mặt đất để lắp đăt các trang trại Solar.