Lọc sóng hài: Dự án lọc sóng hài và xử lý nhấp nháy điện áp tại thép Tịnh Biên - An Giang