Lọc sóng hài: Dự án lọc sóng hài và xử lý nhấp nháy điện áp tại thép Tịnh Biên - An Giang

Dựa án lọc sóng hài Thép Tịnh Biên
- Thời gian dự án: 2011
- Loại phụ tải: Lò hồ quang  9 tấn
- Điện áp: 22kV
- Yêu cầu: Lọc sóng hài và xử lý nhấp nháy điện áp.