Lọc sóng hài tích cực hạ thế nhà máy bơm EBARA - Nhật Bản

- Thời gian thực hiện: 2016
- Địa điểm: Hải Dương
- Phạm vi cung cấp: Cung cấp hệ thống lọc sóng hài hạ thế 750V