Hệ thống năng lượng mặt trời 1.6MWp tại Tân Đức, Bình Thuận

Hệ thống năng lượng mặt trời 1.6MWp tại Tân Đức, Bình Thuận

Hệ thống năng lượng mặt trời 1.6MWp tại Tân Đức, Bình Thuận

Hệ thống năng lượng mặt trời 1.6MWp tại Tân Đức, Bình Thuận 1

Hệ thống năng lượng mặt trời 1.6MWp tại Tân Đức, Bình Thuận 2

Hệ thống năng lượng mặt trời 1.6MWp tại Tân Đức, Bình Thuận 3

 

Hệ thống năng lượng mặt trời 1.6MWp tại Tân Đức, Bình Thuận.

 
Mời liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM TOÀN CẦU

Trụ sở chính: Số 21, ngõ 63, Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: (84.24) 32222224 - Fax: (84.24) 66821490

Mail: ctyvng@vngco.com.vn. Hotline: 0966 756 839 - Mr. Hòa