Máy biến điện áp khô

Máy biến điện áp khô

 

Cung cấp máy biến điện áp khô trong nhà, ngoài trời với cấp điện áp lên đến 35kV

- Điện áp định mức 12kV, 22kV, 35kV

- Điện áp thứ cấp 100V, 110V...

- Công suất lên đến 200VA

- Tần số 50Hz

- Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.

 

Tỉ số biến áp (kV)

Cấp chính xác

Công suất

    (VA)

Mức cách điện (kV)

13.8/0.1

15/0.1

18/0.1

20/0.1

0.2

0.5

1.0

 

40

100

200

 

 

18/55/105

 

13.8/0.1/0.1/3

15/0.1/0.1/3

18/0.1/0.1/3

20/0.1/0.1/3

 

0.2/P

0.5/6P

1/6P

 

30/100

80/100

150/100

 

18/55/105

13.8/0.1/0.1/0.1/3

15/0.1/0.1/0.1/3

18/0.1/0.1/0.1/3

20/0.1/0.1/0.1/3

 

0.2/0.2/6P

0.2/0.5/6P

0.5/0.5/6P

 

15/15/150

15/20/150

30/30/150

 

 

18/55/105

 Sản phẩm cùng loại