Giải pháp chống nhấp nháy điện áp cho phụ tải quan trọng

Nhấp nháy điện áp hiện đang là vấn đề nhức nhối đối với các nhà máy công nghệ cao, có thể gây thiệt hại lên tới hảng tỉ đồng thậm chí là vài tỷ đồng đền vài chục tỷ đồng........
Nguyên nhân gây ra nhấp nháy điện áp xuất phát từ nhiều nguyên do khác nhau nhưng chủ  yếu do các sự cố xảy ra trên hệ thống điện gồm:
- Các sự cố thoáng qua trên đường dây cung cấp điện : Sét đánh ngang qua, gió thổi cây chạm vào, động vật bò trên đường dây,....
- Các sự cố tại các khách hàng dùng điện.
- Việc đóng, cắt các phụ tải lớn
- Đóng cắt hệ thống tụ bù.
....
Với hầu hết các phụ tải, việc điện áp bị nháy trong thời gian rất ngắn, dưới 0.5s đều không ảnh hưởng đến hoạt động của chúng. Tuy vậy với các phụ tải công nghệ cao như các máy cắt CNC, trung tâm dữ liệu...Điện áp không ổn định là nguyên nhân chính gây ra dừng hoạt động, gây tổn hại về mặt kinh té.
Để giải quyết vấn đề trên, có hài giải pháp. Tuỳ thuộc vào đặc điểm của sự cố sẽ có giải pháp phù hợp. Cụ thể
- Nháy điện áp mà không làm mất nguồn điện (điện áp chỉ biên thiên): Sử dụng bộ chỉnh lưu tốc độ cao.
- Nháy điện có kèm mất nguồn trong thời gian ngắn: Sử dụng bộ UPQ
Hiện nay công ty VNG cung cấp cả hai giải pháp trên, khách hàng căn cứ vào tình trạng thực tế để gửi yêu cầu cụ thể cho VNG từ đó có tư vấn tối ưu nhất.