Nháy Điện Áp và Sụt Áp

1.      Nháy điện áp là gì?
Nháy điện áp là hiện tượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi quan sát các bóng đèn điện, ánh sáng của các bóng đèn điện chập trờn lúc sáng lúc tối. Đặc biết là khi đóng các tải công suất cao hiện tượng này rất rõ rệt.
2.      Sụt Áp
Một trong những sự cố thường gặp nhất trên lưới điện hiện nay và cũng là sự cố mà hầu hết các nhà máy công nghiệp thường xuyên phải đối mặt đó là hiện tượng sụt áp đột ngột (voltage sag). Đó là hiện tượng điện áp sụt sâu xuống dưới 90% điện áp danh định nhưng hầu như không xuống quá 50% điện áp danh định và nó thường kéo dài 2-10 chu k