Vật tự thiết bị trong trạm biến áp và đường dây đến 220kV

- Cung cấp vật tư thiết bị trạm biến áp như:
+ Đầu cốt, kẹp cực...
+ Ống nhôm thanh cái
+ Sứ đứng
+ Dao cách ly, máy cắt, TU, TI