Tủ máy cắt KYN 6kV - 22kV

Tủ máy cắt KYN 6kV - 22kV

          Tủ máy cắt được trang bị cho các nhà máy công nghiệp nặng như ngành giấy, xi măng, sắt - thép, các khu công nghiệp, các trạm điện của EVN.
            Công ty VNG cung cấp các loại tủ máy cắt như tủ RMU, KYN, XGN, máy cắt SF6, máy cắt chân không và Recloser.

Tủ máy cắt
Tủ máy cắt
Tủ máy cắt


Sản phẩm cùng loại