Tủ tụ bù không có điều khiển

Tủ tụ bù không có điều khiển

Tủ tụ bù giúp nâng cao hệ số công suất, giảm chi phí cho người sử dụng.
Lợi ích khi nâng cao hệ số công suất cosφ:
          ·    Giảm tổn thất công suất trên phần tử của hệ thống cung cấp điện ( máy biến áp, đường dây …). 
          ·    Giảm tổn thất điện áp trên đường truyền tải.
          ·    Tăng khả năng truyền tải điện của đường dây và máy biến áp.

Tủ tụ bù không điều khiển: là loại tủ tụ bù có dung lượng bù không đổi. Đóng tụ bù vào lưới bằng tay hoặc contactor.
          ·    Ưu điểm: đơn giản và giá thành không cao.
         ·    Nhược điểm: khi tải dao động có khả năng dẫn đến việc bù thừa. Việc này khá  nguy hiểm đối với hệ thống sử dụng máy phát. Vì vậy, phương pháp này áp dụng đối với những tải ít thay đổi.

 

 

 

Tủ tụ bù không có điều khiểnSản phẩm cùng loại