Video


Thiết bị kiểm tra cách điện

1. Thiết bị kiểm tra cách điện

2. Chống Sét Van

3. Hệ thống lọc sóng hài của tập đoàn Merus - Phần Lan

4. Thiết bị kiểm tra suy giảm cách điện hotline đến 500kV

5. Hệ thống cảnh báo sự cố máy biến áp phân phối

6. Hệ thống chống nháy điện áp cho phụ tải quan trọng