Video 

Với chức năng lắp đặt theo dạng modul! Hệ thống xử lý sóng hài tích cực sẽ dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng như trăng công suất, bảo trì sửa chữa từng modul trong khi các modul khác vẫn hoạt động bình thường.
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.