Dự án

Sản phẩmXem thêm

Tin tức Xem thêm »

Công thức chọn tụ bù

Công thức chọn tụ bù

Để chọn tụ bù  cho một tải nào đấy thì ta cần biết công suất (P) của tải đó và hệ số công suất (Cosφ) của tải ấy :
kém chất lượng sử ta mang công suất của tải là P.

Xem thêm »