Dự án điện mặt trời áp mái 1.7MWP tại công ty gỗ Khải Hoàn - Bình Thuận

Dự án điện mặt trời áp mái 1.7MWP tại công ty gỗ Khải Hoàn - Bình Thuận

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 1.7MWp tại công ty gỗ Khải Hoàn - Bình Thuận

Pin Long I - 440Wp

Inverter SMA - 75kWp

Dự án điện mặt trời áp mái 1.7MWP tại công ty gỗ Khải Hoàn - Bình Thuận
 
Mời liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM TOÀN CẦU

Trụ sở chính: Số 21, ngõ 63, Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: (84.24) 32222224 - Fax: (84.24) 66821490

Mail: ctyvng@vngco.com.vn. Hotline: 0966 756 839 - Mr. Hòa